Izlaist un pāriet uz galveno saturu

Lietotāja tiesības un pienākumi

Lūdzu, izlasiet šos noteikumus pirms darba uzsākšanas e-vidē. Šie pakalpojuma noteikumi ir nolīgums starp jums un e-vidi. Izmantojot vietni, jūs piekrītat, ka šis nolīgums ir juridiski saistošs, neatkarīgi no tā, vai jūs esat vietnes reģistrēts lietotājs. Ja jūs nesaprotat šo nolīgumu vai nevēlaties uzskatīt nolīguma noteikumus par saistošiem, jūs nedrīkstat izmantot vietni.

Publiskās e-vides apraksts

Publiskā e-vide ir tīmekļvietne, kurā iespējams izvietot informāciju (tekstu, multivides failus, dokumentus) anonīmu lietotāju apskatei..

Mācību e-vides apraksts

Mācību e-vide piedāvā tiešsaistes kursus digitālajiem aģentiem. Šie kursi ietver mācību dalībniekiem paredzētas interaktivitātes iespējas, mācību dalībnieka darba individuālo novērtējumu. Mācību dalībniekiem, kuri sasnieguši kursā noteiktos kvalitātes kritērijus, var tik izsniegti mācību uzdevumu veiksmīgu izpildi apliecinoši sertifikāti.

Tiešsaistes darbības noteikumi

Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par to, kā izmantojat šo vietni. Vietnes izmantošana ietver visu saturu, kas ir iesniegts, publicēts, publicēts vai izplatīts vietnē no jūsu vai citu vietnes lietotāju puses, tai skaitā, bet ne tikai, visus foruma ierakstus, vikivietņu rediģēšanu, piezīmes, jautājumus, komentārus, video un failu augšupielādi. Jūs piekrītat, ka jūs izmantosiet vietni, ievērojot ētikas normas un visus piemērojamos valsts un starptautiskos tiesību aktus un noteikumus, tostarp autortiesību tiesību aktus un jebkurus tiesību aktus par datu tehnisku nosūtīšanu, eksportējot tos ārpus jūsu dzīvesvietas valsts.

Izmantojot mācību e-vides pakalpojumus, jūs apņematies neizmantot vietni jebkādā veidā, kas paredzēts, lai sabojātu, atspējotu, pārslogotu vai traucētu jebkuru mācību e-vides serveri vai tīklu (- us), kas ir savienots ar jebkuru mācību e-vides serveri, vai traucētu jebkuras citas personas izmantošanu un vietnes izmantošanu. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neautorizētu piekļuvi vietnei, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar jebkuru mācību e-vides serveri, izmantojot ielaušanos, paroles ieguvi vai citus līdzekļus. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt nekādus materiālus vai informāciju, kas glabājas vietnē, tās serveros vai saistītajos datoros, izmantojot jebkuru līdzekli, kas nav ar nolūku pieejams vietnē.

Neatļautie satura veidi

Mācību e-vidē nav atļauts saturs, kas:

 • • aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 • aizskar personas godu un cieņu;
 • aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību;
 • ir vērsts uz naida vai nesaticības raisīšanu atkarībā no personas nacionālās, etniskās, rasu, reliģiskās piederības vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ;
 • ir vulgārs, ķengājošs vai jebkāda citādā veidā aizskarošs
 • satur datorvīrusus vai izveidots, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.
 • ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
 • ietver visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt vietnes darbību un drošību;
 • reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
 • reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
 • pārkāpj normatīvos aktus, ir nepatiess, diskriminējošs, ļaunprātīgs vai pretlikumīgs.

Turklāt jūs piekrītat neveikt jebkura šīs vietnes satura lielapjoma lejupielādi, ieskaitot, bet ne tikai, sistēmas lietotāju sarakstu, tiešsaistes mācību līdzekļus, lietotāju informāciju. Jūs piekrītat nemēģināt nepareizi attēlot savu identitāti, izmantojot vietnes līdzekļus (ir atļauts izmantot anonīmu lietotājvārdu forumos, šādi rīkojoties, lai pasargātu jūsu identitāti).

Lietotāju konti

Lai pilnībā piedalītos vietnes darbībās, ir jānorāda jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un lietotāja parole, lai izveidotu lietotāja kontu (“Lietotāja konts”). Jūs piekrītat, ka nekādos apstākļos neizpaudīsiet trešajām pusēm sava lietotāja konta informāciju un nekoplietosit kontu ar kādu trešo pusi.

Papildus šai pamatinformācijai, jūs varat veikt izmaiņas sava lietotāja konta iestatījumos, norādot papildus informāciju par sevi (piemēram, adresi). Jūs apņematies nodrošināt, ka visa jūsu sniegtā informācija ir precīza un aktuāla.

Mēs rūpējamies par jūsu personiskās informācijas konfidencialitāti un drošību.

Jūsu tiesības izmantot vietnes saturu

Ja vietnē nav skaidri norādīts citādi, teksti, pārbaudījumi, video, attēli un citi mācību materiāli, kas iekļauti šajā vietnē piedāvātajos kursos, ir paredzēti jūsu lietošanai tikai saistībā ar šiem kursiem.

Ar trešo personu atļauju tiek izmantoti konkrēti atsauces dokumenti, digitālās mācību grāmatas, raksti un cita informācija par vietni, un uz minētās informācijas izmantošanu attiecas konkrēti noteikumi un nosacījumi, kas šādā gadījumā tiek publicēti kopā ar informāciju. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot visus šos noteikumus un nosacījumus.

Jūs piekrītat saglabāt visas autortiesības un citus paziņojumus par jebkuru saturu, ko iegūstat no vietnes.

Licences piešķiršana mācību e-vides lietotājiem

Ievietojot vietnē savu informāciju vai paziņojumus, Jūs ar šo katram vietnes lietotājam piešķirat neekskluzīvu licenci, kas ļauj piekļūt šai ievietotajai informācijai un izmantot to paredzētajiem mērķiem.

Preču zīmes

WordPress un EdX nosaukuma, preču zīmju un pakalpojumu zīmju izmantošana.

“WordPress” un “EdX” nosaukums un logotipi ir attiecīgo subjektu preču zīmes (“Preču zīmes”). Jūs nedrīkstat izmantot nevienu no šīm preču zīmēm vai to izmaiņām bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat izmantot nevienu no šīm preču zīmēm vai to atvasinājumiem reklāmas nolūkos.

Visas preču zīmes, kas nepieder WordPress, edX, vai e-vides pārzinim (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai), ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Nekas, kas ir iekļauts vietnē, nav jāuzskata par tādu, kas, pamatojoties uz attiecīgās preču zīmes īpašnieka rakstisku atļauju, rada vai citādi piešķir jebkuru licenci vai tiesības izmantot jebkuru vietnē redzamo preču zīmi.